هنرستان غیر انتفاعی دخترانه نخبگان

از آسمان آمدی که رسالتی بود تو را و رسالتت گام های کمال من بود پس دست های ذهن خام مرا گرفتی و بردی مرا در راه تا بنوشم از چشمه های معرفت ، رودهای زیبایی و دریاهای دانستن ، پس دست های مهربان مادرانه ات را سقفی ساختی بر سرم تا بیاسایم از گزند آفتاب و طوفان و چون راه را شناختم تو بالهایت را گشودی و سفر آغاز کردی که از آسمان تو را خواستند .


خدایا ! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

هنرستان غیر انتفاعی دخترانه نخبگان

امتحان چيست؟ چه تعريفي از آن داريد و آن را چگونه ارزيابي ميكنيد؟


برخي از دانش آموزان معتقدند:امتحان فرصت مناسبي براي سنجش و ارزيابي معلومات و يادگيري­هاست و برخي ديگر معتقدند:امتحان ابزاري است كه ميتواند موجبات آزردگي خاطر و رنجش دانش آموز را فراهم كند.تصور شما از امتحان چگونه است؟از امتحان تصوري مثبت داريد يا تصوري منفي؟

    به كدام گروه ازدانش آموزان زيرتعلق داريد؟

-در ايام امتحانات تا پاسي ازشب  بيدار و با شتاب هرچه بيشتر مطالب درسي را حفظ ميكنيد.

-در ايام امتحانات به مرور مطالب درسي و رفع اشكال ميپردازيد و شبهاي امتحان حتماً كمي زودتر از معمول شبهاي گذشته به خواب ميرويد.

اين نوشتار درصدد است براي نيل به اين خواست،روشهايي را نشان دهدكه تنها مطالعه اين روشها كافي نيست بلكه بايد در عمل اين روشها را به طور مداوم  و مستمر بكار گرفت.

    قبل ازامتحان

گام هاي موثر در مطالعه­ي مفيد و موثر قبل از امتحان:

گام اول:

             موضوعات و سرفصل هاي هر درس را ابتدا در يك يا چند برگ A4 دسته بندي نمائيد.

الف) در اين دسته بندي حتما خلاصه­ي موضوعات و كلمات كليدي يكبار نوشته شود.

ب)حتماً فرمول ها در دروس اختصاصي و روابط مهم يادداشت شود.

ج)حتما ارتباط معنايي و مفاهيم ميان دروس و سرفصل ها توسط شما به صورت درختي نوشته شود.

گام دوم:

 آزمون هاي به سبك امتحان پاياني را در زمان معين از خود بگيريد.

الف)طبق بارم و بدون اغماض به تصحيح برگه امتحاني خود اقدام كنيد و حتماَ در نمره دادن سخت گيري نمائيد.

ب) فصل هايي كه سوالات آن را غلط جواب داده ايد مجدداً از روي كتاب و جزوه­ي دبير بخوانيد.

ج) نكات جديد و موضوعات اصلي كه كمي شك داريد مجدداً مطالعه و خلاصه برداري نمائيد.

گام سوم:

آزمون مجدد با شرايط گام دوم و رفع اشكال موجود

گام چهارم:

حتماً مديريت زماني براي مطالعه اعمال فرمائيد تا شب امتحان بدون استرس و نگراني فقط به مرور و دوره اقدام نمائيد و در شب آخر ديگر نيازي به حل نمونه سوالات نمي باشد ولي حتماً يكبار ديگر كليه­ي سوالاتي را كه در آزمون هاي قبلي،پاسخ اشتباه داده ايد مجدد بازنگري فرمائيد.

اشارات:

1- حتماً براي هر درس بين 5 تا 10 دوره نمونه سوال جامع را حل نمائيد.

2- اگر در طي ترم خوب مطالعه نكرده ايد توصيه مي شود ابتدا مطالعه و سپس آزمون را از خود بگيريد.

    شب امتحان

1)از درگيريها و مشاجرات خانوادگي كاملا بپرهيزيد.

2)سعي كنيد در محلي آرام و بدون سروصدا قرار بگيريد وكمتر فكر خود را مشغول داريد،از ديدن برنامه هاي تلويزيوني تاحد

امكان خودداري نموده و سعي كنيد شام  مختصر و سبكي بخوريد.

3)از شبهاي قبل زودتر بخوابيد تاروز بعد با شادابي و نشاط بيشتر در جلسه امتحان حضور يابيد.

4)قبل از خوابيدن،وسايل لازم و ضروري(كارت امتحاني،خودكار،مداد،لباس هاي فردا و...)را آماده سازيد.

    صبح امتحان

1)پس از بيداري و بجاي آوردن نماز، نخوابيد و به مطالعه مطالب خارج از موضوع امتحاني (نظير نشريات،روزنامه ها و...)نپردازيد.

2)حتما ًصبحانه مناسب و مغذي صرف كنيد،زيرا بدون تغذيه مناسب،مغز شما در انجام فعاليتهاي لازم(حل مسئله،يادآوري و...)دچار مشكل خواهد شد.

3)سعي كنيد زودتر از معمول  روزانه،از منزل خارج شويد تا مسايلي ازقبيل ترافيك باعث نگراني و تشويش  از دير رسيدن به جلسه امتحان نگردد.

    زمان ورود به جلسه آزمون

1- آرام ولي هوشيار باشيد اگر حق انتحاب داريد،‌ مكان مناسبي را براي نشستن انتخاب كنيد. نيمكتي را انتخاب كنيد كه برروي آن فضاي كافي براي كار داشته باشيد. به پشتي نيمكت تكيه دهيد و راحت باشيد.

2 - نفس عميقي بكشيد.لحظه اي نگه داريد و بعد به طور كامل  و آرام بازدم كنيد.

3- سعي كنيد هرگونه برداشت نا بجا از امتحانات،و حالت ناراحتي و انزجار و نفرت ازديگران را ازخود دوركنيد.

4 - به دستوراتي كه قبل ازشروع امتحان ازسوي ناظرين جلسه داده ميشودكاملاگوش دهيد.

5 -  براي رفع هرگونه خستگي،خصوصاًدرچشمها،دستها،گردن وياشانه هاكافي است اندكي به استراحت بپردازيد.

6- در ابتدا نگاهي گذرا به كليه­ي سؤالات بيندازيد. حدوداً 10% از وقت خود را براي اين كار صرف كنيد. كلمات كليد(در سؤالات) را مشخص كنيد و براي پاسخ دادن به سؤالات زمانبندي كنيد. در حاليكه سؤالات را مي‌خوانيد، نكاتي كه به ذهنتان مي‌رسد و مي‌توانيد مفيد باشد را در كنار آنها يادداشت كنيد.و حتماً زير كلمات كليدي خط بكشيد.

7 - براي پاسخگويي به سؤالات از يك برنامه منظم پيروي كنيد. ابتدا به سؤالات ساده‌تر پاسخ دهيد و بعد به آنها كه نمره بيشتري دارند. سپس به ترتيب به سؤالاتي پاسخ دهيد كه:

1-  مشكل‌تر هستند.

2-  جواب دادن به آنها وقت بيشتري مي‌گيرد.

3- نمره كمتري دارند.

8-  در امتحانات تشريحي، قبل از پاسخ‌ دادن به سؤالات خوب فكر كنيد.

1- ابتدا نكات مهمي را كه راجع به سؤالات به ذهنتان مي‌رسد، در چك‌نويس يادداشت كنيد.يا در برگه­ي سوالات يادداشت نمائيد.

2-  اين نكات را به ترتيب شماره‌گذاري كنيد.

3- سپس آنها را تنظيم كرده و پاكنويس كنيد.

9- در پاسخ به سؤالات تشريحي، به اصل موضوع بپردازيد و حاشيه نرويد.

1-  در جمله اول موضوع اصلي را بيان كنيد.

2-  مقدمه‌اي براي آن بنويسيد.

3-  سپس موضوع را با جزئيات بيشتري شرح دهيد.

4- به سؤال توجه كنيد و فقط به آنچه از شما خواسته شده پاسخ دهيد. از توضيحات غير ضروري و مثالهاي اضافي بپرهيزيد.

10- 10% از وقت امتحان را براي مرور مطالب كنار بگذاريد.

1-  براي ترك كردن جلسه امتحان عجله نكنيد.

2- در انتها تمام سؤالات را مرور كنيد.

3- مطمئن شويد كه به تمام سؤالات پاسخ داده‌ايد.

4- پاسخ‌ها را يك‌بار ديگر بخوانيد و در صورت لزوم جمله‌بندي، املاي كلمات و ... را تصحيح كنيد.

    پس از امتحان

شما حتماً موفق هستيد و نتيجه­ي تلاشتان را هم خواهيد گرفت ولي درصورت عدم موفقيت،سعي كنيد كه واقع بينانه ارزيابي اين عدم موفقيت بپردازيد.قبل از همه بدانيد دنيا به آخر نرسيده است.اگر كمي بهتر بي­انديشيد متوجه خواهيد شدكه همه چيز در اين عدم موفقيت شما خلاصه نشده

است.بايد از اين عدم موفقيتهاي جزئي براي رويارويي با مشكلات و سختيهاي آتيه زندگي،درس بياموزيد و هميشه اين مطلب را در نظر داشته باشيد كه دانشمندان بزرگ درنتيجه تلاش وكوششهاي مداوم وپگيربه پيشرفتهاي وسيع دست يافتند.

18 توصيه مهم تغذيه اي در شب امتحان

بسياري از دانش ‌آموزان روزهاي پيش از امتحان را تا حد امكان به مطالعه مي ‌پردازند و تصور مي‌ كنند كه غذا و استراحت مانع مطالعه مي ‌شود، در صورتي كه با تغذيه صحيح مي ‌توان بازده فكري را افزايش داد.

به كارگيري نكات و توصيه ‌هاي زير توان شما را براي يادگيري بهتر و موفقيت در امتحانات افزايش مي‌دهد

1- در زمان كار يا مطالعه غذا نخوريد و براي اين كار زمان خاصي را در نظر بگيريد تا با آرامش بيشتري غذا بخوريد.

2- بررسي‌ هاي دانشمندان نشان مي دهد كه غذاهاي نشاسته ‌اي مانند ماكاروني، برنج و نان به دليل تاثير در بهبود كيفيت خواب، در شب امتحان مفيد هستند.(مواظب اضافه وزنتان باشيد)

3- صبح روز امتحان بهتر است به منظور افزايش كارايي مغز، از مواد سرشار از پروتئين يا سرشار از فيبر مانند تخم‌ مرغ، نان سنگك يا بربري با عسل يا پنير استفاده شود.

4- كارشناسان تغذيه به دانش آموزاني كه اضطراب زيادي دارند و نمي ‌توانند صبحانه ي مفصلي بخورند، توصيه مي ‌كنند از موز و مقداري كشمش و بادام  استفاده كنند.

5- بعضي از دانش ‌آموزان به دليل اضطراب زياد، امتحانات خود را خراب مي‌ كنند، بنابراين بهتر است براي مقابله با اين اضطراب از غذاهاي مناسب استفاده كنند. بعضي از سبزي ‌ها از قبيل ريحان، نعنا، كاهو و سيب در كاهش اضطراب بسيار مفيد هستند.

6- خوردن نان و پنير و گردو يا يك ظرف عدسي در روز امتحان كمك مي ‌كند تا در طول امتحان آرام باشيد. همچنين خوردن عسل و نوشيدني‌ هاي حاوي عسل در كاهش اضطراب بسيار موثر است.

7- خوردن جگر، گوشت و ماهي، كمك زيادي در كاهش اضطراب مي ‌كند، زيرا كم‌ خوني نيز يكي از دلايل كاهش يادگيري و تمركز است.

8- مصرف سبزي‌ و ميوه‌ هاي تازه توصيه مي‌ شود.

9- در ساعات مطالعه از خوردن ماست ترش و دوغ ترش بپرهيزيد و خوردن روزانه شير و همچنين ماست شيرين را فراموش نكنيد.

10- در ايام امتحان، بيشتر مواظب سلامت خود باشيد تا در معرض سرماخوردگي، گرمازدگي، مسموميت‌هاي غذايي و سوء هاضمه قرار نگيريد و از خوردن غذا در بيرون از خانه جدا خودداري كنيد. غذا را خوب بجويد و به آرامي ميل كنيد.

11- در طول روز آب كافي بياشاميد، اما دقت داشته باشيد كه آشاميدن آب و نوشيدني‌ هاي ديگر در وسط غذا سبب اختلال در هضم و ايجاد نفخ مي ‌شود.

12- از مصرف زياد شيريني جات و تنقلات خودداري كنيد. اين خوراكي‌ ها ممكن است در نگاه اول انرژي ‌زا به نظر برسند، اما بايد توجه داشت كه اين قابليت در آن ها بسيار كم دوام است و پس از مدتي احساس خستگي بيشتري به شما دست خواهد داد.

13- بر خلاف تصور عموم، مطالعه و درس خواندن نياز بدن‌ ‌به انرژي را افزايش نمي ‌دهد، بنابراين استفاده بيش از حد از مواد غذايي شيرين و چرب در طول دوران امتحان، نه تنها مفيد نيست، بلكه سبب چاقي‌ ‌مي‌ شود.

14- صبحانه غذاي اصلي است، ناهار و شام را كمي مختصرتر بخوريد، اما صبحانه را كامل ميل كنيد.

15- مصرف روزانه يك ليوان شير،‌ ‌براي ايجاد آرامش در طول دوران امتحان موثر است.

16- خوردن آجيل از قبيل بادام، كشمش، فندق، گردو و نخودچي كه سرشار از منيزيم است، به يادگيري كمك مي كند، زيرا كمبود آن يكي از علل كاهش يادگيري است.

17- از خوردن قهوه و چاي پُررنگ، خودداري كنيد، ولي چاي كم‌ رنگ مفيد است.

18- اگر احساس خستگي مي ‌كنيد، كمي استراحت كنيد. انسان در موقع خستگي احتياج به استراحت دارد نه محرك، بنابراين مصرف قهوه به منظور بيدار ماندن توصيه نمي ‌شود.