هنرستان غیر انتفاعی دخترانه نخبگان

از آسمان آمدی که رسالتی بود تو را و رسالتت گام های کمال من بود پس دست های ذهن خام مرا گرفتی و بردی مرا در راه تا بنوشم از چشمه های معرفت ، رودهای زیبایی و دریاهای دانستن ، پس دست های مهربان مادرانه ات را سقفی ساختی بر سرم تا بیاسایم از گزند آفتاب و طوفان و چون راه را شناختم تو بالهایت را گشودی و سفر آغاز کردی که از آسمان تو را خواستند .


خدایا ! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

هنرستان غیر انتفاعی دخترانه نخبگان

چگونه برنامه اي بريزيم كه عملي باشد؟!

در اين مقاله  اكثر اصول برنامه را به شما خواهيم آموخت تا بتوانيد با استفاده از آن، يك برنامه فردي و خاص براي خودتان طراحي  كنيد. روشن است، تمامي داوطلبان نياز به برنامه مشخص دارند، اما نكته اينجاست كه اين برنامه چقدر به واقعيت نزديك است!

قبل از هر چيزي مي بايست ظرفيت خواندن و توان علمي شما مشخص باشد، كه متناسب با آن زمان ، ميزان مطالعه شما براي كنكور تعيين مي شود.اين نكته را هم اضافه كنيم كه سيكل خواب تنظيم شده اي داشته باشيد، به طور متوسط 8-7 ساعت خواب،مناسب است + استراحت كوتاه بعد از ناهارتان.

مشخص كنيد چه كتاب هايي داريد. خواندن و البته فهميدن آنها مي شود هدف و برنامه كلي و نهاييتان در كنكور(برنامه بلند مدت)

دوره تابستان،معروف به خواندن دروس پايه شده! اما تعيين كنيد دروس كدام يك از سال هاي دوم، سوم، چهارم نياز به مدت زمان بيشتري براي خودآموزي و درك، نياز دارد.

البته گاهي بعضي از كنكوري ها به اشتباه، تنها براي يك سري از دروس برنامه ريزي       مي كنند تا به پايان برسند و بعد سراغ سريِ بعديِ دروس مي روند.اين روش بسيار اشتباهي است.همه دروس را باهم بخوانيد و تفاوت در ساعات مطالعه باشد.

دقت كنيد براي رسيدن به برنامه هاي بلند مدت مي بايست به برنامه هاي كوتاه مدت خود توجه كنيد، به عبارت ديگر، وقتي به برنامه هاي كوچك روزانه خود عمل نكنيد، چطور ممكن است به اهداف خود برسيد؟!!براي اين كار، برنامه بلند مدت و زمان خود را به ماهانه، هفتگي و روزانه تقسيم كنيد. يعني مشخص كنيد طي اين ماه چه دروسي و كدام قسمت ها بايد مطالعه شود، بعد آنرا در برنامه هفتگي و روزانه خود قرار دهيد.براي اينكار مي توانيد با برنامه آزموني كه در آن شركت مي كنيد هماهنگ باشيد.

يادتان بماند براي آزمون هاي آزمايشي كه استرس تراز يا درصد دروس نداشته باشيد، يا اينكه خجالت بكشيد درصدهاي پاييني داريد، شما با دادن هر آزمون علاوه بر فهميدن نقاط ضعف خود، با محيط آزمون كنكور آشنا مي شويد و مهارت هايي كسب مي كنيد كه در آزمون اصلي قطعا به شما كمك خواهند كرد.

در برخي اوقات از ديدِ يك منتقد و مشاور كنكوري، از دور به برنامه تان  نگاه كنيد و كيفيت كار خود را بسنجيد.دقت كنيد كه آيا با برنامه كوتاه مدت مي توانيد برنامه بلند مدت خود را پوشش دهيد، در غير اين صورت بر كيفيت يا سرعت كار خود بيفزاييد.

برنامه خود را به صورتي بنويسيد كه در روز و هفته، ساعتي براي جبران عقب ماندگي هايتان داشته باشيد.( تا در ماه جمع بندي كنيد و يا بتوانيد مروري بر آنچه كه خوانده ايد داشته باشيد)

در حين اجراي برنامه، بين دروس اعتدال برقرار كنيد. به هيچ وجه هيچ درسي را دست كم نگيريد. مگر با مشورت با مشاوره مجرب كه تجربه كنكور و رتبه خوبي را دارد.

ذكر اين نكته را در اينجا ضروري مي بينيم كه، براي ابتداي كار، در تست زدن، سرعت نبايد ملاك باشد.شما پس از تست زدن و از  جواب دان به آن، حتما تك تك گزينه ها را بررسي كنيد.بدين ترتيب بعد از چندين تست، خواهيد ديد بسياري از مطالب در لا به لاي تست ها درك و دوره مي شوند.

به هيچ دليلي هيچ درسي يا هيچ بخشي از درس را كنار نگذاريد، به اندازه كافي زمان در اختيار شما هست، پس تا مي توانيد ياد بگيريد و مهارت هاي كنكوري خود را تقويت كنيد .

تمام كارها و برنامه هاي درسي كه قرار است انجام دهيد و يا انجامشان داده ايد را حتما يادداشت كنيد.بنويسيد چقدر مطالعه داشته ايد و آيا از عملكرد و كيفيت خواندن، تست زدن، مرور و... راضي بوده ايد؟ اگر نه! دليلش را بيابيد به فكر اصلاح آن باشيد.هرشب نگاهي به روزي كه پشت سر گذاشته ايد بيندازيد و بدانيد فردا قرار است چه كارهايي انجام دهيد.

شايد موانع و مشكلات زيادي باعث شود كه با برنامه ريزيتان هماهنگ نشويد، اما يا اين موانع هميشگي نيستند كه در اين صورت مي توانيد در ساعت ذخيره روزانه يا هفتگي خود جبران كنيد.يا اگر موانع هميشگي و يا مهمي هستند، مي بايست برنامه خود را با آن تطبيق دهيد و يا به دنبال راهِ چاره باشيد! در هر شرايطي نسبت به برنامه ريزي خود متعهد و مسئول باشيد.